California-ն բաց է

Ավելացրեք CA Notify Ձեր հեռախոսում՝ շարունակելու պաշտպանելը Ձեզ և Ձեզ շրջապատող մարդկանց COVID-19-ից


Մենք կարող ենք օգնել մեր ընկերներին, ընտանիքին և համայնքին

CA Notify-ն անվճար ծառայություն է, որը թույլ է տալիս Ձեզ պարզել, արդյոք Դուք կրել եք COVID-19-ի ազդեցությունը: Դուք նաև կարող եք ծանուցել այլ մարդկանց, եթե Ձեր թեստի արդյունքը դրական լինի՝ պահպանելով Ձեր անանունությունը: Ձեր անձնական տվյալները երբեք չեն հավաքագրվում, այդպիսով Դուք և Ձեզ շրջապատող մարդիկ կարող են ապահով լինել:


Ինչպէ՞ս կ'աշխատի ան

Երբ ակտիվացնեք CA Notify-ը, այն կկատարի ողջ աշխատանքը։ Ձեզնից պահանջվում է միայն միացված պահել Bluetooth-ը։ CA Notify-ն օգտագործում է Ձեր հեռախոսի Bluetooth-ը՝ չափելու, թե որքան հեռավորության վրա եք Դուք գտնվում այլ սարքերից։ Արդյունքում, այն չգիտի Ձեր կոնկրետ գտնվելու վայրը կամ անձը:

Երեւակայեցէք, որ երկու անձի վարակի ենթարկումի ազդարարութիւնները բաց են: Եթէ անոնք օրուան մէջ 15 վայրկեան կամ աւելի վեց ոտնաչափ հեռաւորութեան վրայ ըլլան, անոնց հեռաձայնները անանուն տեղեկութիւններ (պատահականօրէն ստեղծուած անանուն թիւեր) կը փոխանակեն, որոնք կ'արձանագրեն այդ մոտ շփումը:

Իմացեք ավելին նրա մասին, թե ինչպես է աշխատում CA Notify

Լուրջ վերաբերում գաղտնիութիւնը պաշտպանելու վերաբերեալ

CA Notifyչի հաւաքեր.
Ձեր անունը
Ձեզի հետ հաղորդակցութեան համար անհրաժեշտ տեղեկութիւնները
Ձեր տեղը կամ շարժումները
Ձեզի հետ հանդիպած մարդոց ինքնութիւնը
Աւելի շատ տեղեկութիւններ ստացեք, թէ Գալիֆորնիան ինչպէս կը պաշտպանէ ձեր գաշտնիութիւնը այստեղ:

Ինչպե՞ս է դա օգնում:

Երբ մենք պատվաստվում ենք, դիմակներ ենք կրում և լվանում ենք մեր ձեռքերը, մենք կարող ենք կյանքեր փրկել: CA Notify-ը հավելյալ պաշտպանություն է ապահովում, երբ մենք վերադառնում ենք մարդկանց կոււտակումներ նախատեսող միջոցառումներին: Այն հավելյալ մի բան է, որը Դուք կարող եք անել Ձեր և Ձեզ շրջապատող մարդկանց ապահովության համար:

Ձեր հեռաձայնի թիւը այսօր աւելցուցէք

Android

Android գործածողներ կրնան CA Notify իջեցնել Google Play Store-էն: Քանի որ CA Notify սա պահուս փորձնական (փիլոթ) ծրագիր մըն է, յաւելուածէն կրնաք օգտուիլ բացառապէս հոս.


Download CA Notify from the Google Play Store


Եթե թեքնիք օգնութեան կարիք ունիք, կապ հաստատեցէք Help Desk-ին հետ: 1 (888) 421-9457 հեռաձայնի թիւով:

Միացեք ձեր համայնքին

Մարդիկ Գալիֆորնիոյ բոլոր կողմերէն կը միանան՝ կեանքեր փրկելու համար: Միացեք անոնց՝ ձեր հեռաձայնի թիւը այսօր աւելցնելով:


ի հարցեր և պատասխաններ

CA Notify-ը ազդեցության մասին ծանուցման անվճար համակարգ է սմարթֆոնների համար, որը մշակված է California Department of Public Health-ի (California-ի հանրային առողջապահության դեպարտամենտի) կողմից՝ COVID-19-ի ազդեցությունը կրած անհատներին ծանուցելու համար։ CA Notify-ը հեշտ է կիրառել, այն գաղտնի է, ապահով և 100% կամավոր։ Այն առկա է թե iPhone-ների, և թե Android հեռախոսների համար։

Այժմ, երբ California-ի տնտեսությունը ամբողջությամբ բացված է, մարդիկ հիմա նորից շրջում են դուրսը։ CA Notify-ը կարևոր գործիք է California-ի գործիքակազմում՝ ուղղված COVID-19-ի նվազեցմանը (պատվաստմանը, դիմակներ կրելու, ձեռքերը լվանալու և այլնին զուգահեռ): Գնու՞մ եք համերգի կամ մարզական միջոցառման։ CA Notify-ը կարող է տեղեկացնել Ձեզ, այն դեպքում, եթե կրեք COVID-19-ի ազդեցությունը CA Notify-ի մեկ այլ օգտատիրոջ կողմից։ Եթե Ձեր COVID-19-ի թեստը դրական է, ապա CA Notify-ը Ձեզ հնարավորություն կտա անանուն կերպով տեղեկացնել այլ անձանց, արդյոք նրանք կրել են ազդեցություն (առանց Ձեր անձը նույնականացնող տվյալները հաղորդելու)։ Ազդեցության մասին ծանուցումներն օգնում են մարդկանց պահպանել իրենց ապահովությունը և կանխել տարածումը։

Այո՛։ Այլ երկրներում և նահանգներում իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հազարավոր վարակման դեպքեր և հարյուրավոր մահեր հնարավոր է կանխել ազդեցությունը կրելու մասին ծանուցումների կիրառման միջոցով։

CA Notify-ը անվճար է և առկա է սմարթֆոնների մեծ մասում։ Գրանցումը դյուրին է և պարզապես մի քանի րոպե է տևում։ iPhone օգտագործողները պարզապես գնում են իրենց կարգավորումներ, միացնում են Ազդեցություն կրելու մասին ծանուցումներ և ընտրում են United States և California՝ որպես նրանց տարածաշրջան՝ ակտիվացման գործընթացն ավարտին հասցնելու համար։ Android-ի օգտատերերը կարող են ներբեռնել հավելվածը Google Play store-ից և հետևել հրահանգներին: Անհրաժեշտ է Bluetooth-ը միացած պահել, որպեսզի CA Notify-ն աշխատի:

CA Notify-ը գործում է, եթե Դուք և Ձեր շուրջը այլ անձինք ակտիվացրել եք համակարգը Ձեր սմարթֆոնների վրա։ Եթե մեկ այլ CA Notify օգտատիրոջ, որը եղել է Ձեզանից մոտիկ (օրական 15 րոպեից ավելի), COVID-19 թեստի պատասխանը դրական է, և ապա նա օգտագործում է համակարգը այլ անձանց տեղեկացնելու համար, Դուք նախազգուշացնող հաղորդագրություն կստանաք, որտեղ կասվի, եր Դուք կրել եք ազդեցություն։ Համակարգը չի կարող ասել Ձեզ, թե ում կողմից եք ազդեցություն կրել, կամ որտեղ եք գտնվել, երբ կրել եք ազդեցությունը։ CA Notify-ը օգտագործում է Bluetooth տեխնոլոգիա՝ մոտավոր հաշվարկելու, թե որքան հեռավորության վրա է Ձեր հեռախոսը գտնվել այլ մարդկանց հեռախոսներից։ Այն չի օգտագործում GPS, and այն չի հետագծում Ձեր գտնվելու վայրը։

Այո՛։ CA Notify-ն օգտագործում է Ձեր հեռախոսի Bluetooth տեխնոլոգիան փոխանակելու պատահական ծածկագրեր (ինչպես օրինակ՝ ABC123DGGG67) CA Notify այլ օգտատերերի հետ։ Դա նման է նրան, որ Ձեր հեռախոսը ձեռքով անանուն բարևի մեկ այլ հեռախոսի։ CA Notify-ն օգտագործում է ցածր էներգիայով Bluetooth՝ չափելու, թե որքան հեռավորության վրա եք Դուք գտնվում այլ հեռախոսներից (Ձեր ճշգրիտ գտնվելու վայրի փոխարեն)։ Ուստի Bluetooth-ը պետք է միշտ ակտիվ լինի, որպեսզի համակարգը ծածկագրեր փոխանակի մոտակայքում գտնվող այլ օգտատերերի հետ։

CA Notify-ը ստեղծված է Ձեր գաղտնիությունը և անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Օգտագործելով Bluetooth տեխնոլոգիա՝ այն հետագծում է, թե ինչ հեռավորության վրա եք Դուք գտնվում այլ օգտատերերից։ CA Notify-ը չի հետագծում Ձեր կոնկրետ գտնվելու վայրը։ Այն չի օգտագործում GPS։ Այն չգիտի Ձեր ներգաղթային կարգավիճակը։ Այն չի հաղորդում Ձեր անձը նույնականացնող տվյալները կամ կոնկրետ գտնվելու վայրը այլ օգտատերերին կամ California նահանգին։ Ձեր հեռախոսը փոխանակում է պատահական ծածկագրեր (Bluetooth-ի միջոցով) այլ հեռախոսների հետ՝ ծածկագրերը չեն պարունակում անձը նույնականացնող տվյալներ։ Ձեր անձը հնարավոր չէ նույնականացնել Ձեր հեռախոսի ծածկագրի միջոցով, քանի որ ծածկագիրը 15 րոպեն մեկ փոփոխվում է։ Ձեր գաղտնիության պաշտպանության եղանակի մասին տեղեկությունների համար սեղմե ք այստեղ.

Այո, California-ում որոշակի ժամանակահատվածում կլինի Covid-19: Մենք դեռևս շատ բաներ ենք սովորում այս վիրուսի մասին, ինչպես օրինակ՝ որքան ժամանակ են արդյունավետ պատվաստանյութերը և որքանով են պատվաստումները պաշտպանում COVID-19-ի նոր տարբերակներից։ Մենք նաև գիտենք, որ ամբողջական պատվաստումն անցած անձինք կարող են վարակվել COVID-19-ով և տարածել այն։ Նաև մենք գիտենք, որ California-ի պայմանունակ բնակիչների մի մասը դեռևս չի պատվաստվել։ Այս բոլոր պատճառներով մենք խրախուսում ենք California-ի բոլոր բնակիչներին ակտիվացնել CA Notify-ը իրենց հեռախոսներում՝ իրենց և իրենց համայնքները պաշտպանելու համար։

Ոչ, CA Notify գործիքն ինքնին չի օգտագործում կամ պահեստավորում անձը նույնականացնող տեղեկատվություն և նախատեսված է Ձեր անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Այն օգտագործում է հեռախոսի Bluetooth-ը՝ փոխանակելու պատահականորեն գեներացված ծածկագրեր, որոնք կապակցված չեն Ձեր հեռախոսահամարին, անվանը կամ գտնվելու վայրին։ Այս ծածկագրերը 15 րոպեն մեկ փոփոխվում են։ Ծածկագրերը պահվում են միայն օգտատիրոջ սմարթֆոնում այնքան ժամանակ, մինչև թեստի դրական պատասխան ունեցող օգտատերը որոշում է ակտիվացնել ծանուցման համակարգը: 14 օր անց կամ զգուշացումը գործարկելուց հետո ծածկագրերն ընդմիշտ ջնջվում են սմարթֆոնից: Ձեր գաղտնիության պաշտպանության եղանակի մասին տեղեկությունների համար սեղմե ք այստեղ.

Ոչ, 13 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձինք կարող են օգտվել CA Notify-ից, եթե ծնողը կամ օրինական խնամակալը տալիս է իր համաձայնությունը։ Եթե ծնողն ավելացրել է CA Notify-ը որևէ անձի հեռախոսում, որը 13-17 տարեկան է և երեխայի COVID-19-ի թեստը դրական է, ապա ծնողին ծածկագիր կտրամադրվի։ Ապա ծնողը կմուտքագրի այդ ծածկագիրը CA Notify համակարգ՝ երեխայի հեռախոսի միջոցով և երեխայի վերջին կոնտակտավոր անձինք կտեղեկանան հնարավոր ազդեցություն կրելու մասին։

Եթե COVID-19-ի ազդեցություն եք կրել CA Notify-ի մեկ այլ օգտատիրոջ կողմից, որի թեստը դրական է և որը նախընտրել է ծանուցել իր վերջին կոնտակտավոր անձանց, Դուք տեքստային ծանուցում կստանաք Ձեր սմարթֆոնի վրա։ Ձեր կարգավորումներում (iOS) կամ հավելվածում (Android) Դուք կարող եք տեղեկություններ ստանալ ազդեցությունը կրելու մոտավոր ամսաթվի մասին։ Ձեր ծանուցման մեջ նշված կլինեն տեղեկություններ և ռեսուրսներ, որոնք կօգնեն Ձեզ պահպանել ապահովությունը, թեստավորվել և անհրաժեշտության դեպքում դիմել բուժօգնության համար։

Եթե Ձեր հեռախոսի վրա տեղադրված է CA Notify և Ձեր COVID-19-ի թեստի արդյունքը դրական է, ապա Դուք կստանաք տեքստային հաղորդագրություն California Department of Public Health-ից (California-ի հանրային առողջապահության դեպարտամենտից) (1-855-976-8462-ից)։ Ձեզ կտրվի ունիկալ URL հղում։ Եթե սեղմեք այդ հղումը, Դուք կակտիվացնեք CA Notify-ի ծանուցման գործընթացը Ձեր հեռախոսի վրա։ Բոլոր հեռախոսները, որոնք շատ մոտ են գտնվել Ձեր հեռախոսից 15 րոպե կամ ավելի ժամանակահատվածում, երբ հավանական էր, որ Դուք վարակիչ էիք, կստանան հնարավոր ազդեցություն կրելու մասին նախազգուշացնող ծանուցում։ Ծանուցման մեջ մյուս օգտատերերը կտեղեկանան ազդեցությունը կրելու ամսաթվի մասին, սակայն այդ ծանուցումը չի ներառի տեղեկություններ, թե որտեղ, ում կողմից կամ ստույգ երբ են նրանք կրել ազդեցություն։

Ոչ, կոնտակտավոր անձանց հետագծումը գործում է COVID-19-ի թեստի դրական արդյունքներով մարդկանց հարցազրույցի միջոցով՝ նույնականացնելու այն մարդկանց, որոնց, ըստ իրենց իմացածի, նրանք մոտ են գտնվել վարակիչ լինելու ընթացքում։ Կոնտակտավոր անձանց մարդ-հետագծողները կապնվում են մարդկանց հետ հեռախոսով, էլ․փոստով և հաղորդագրություններով՝ այս տեղեկությունները ստանալու համար և մարդկանց օգնելու ստանալու աջակցություն, որը նրանց անհրաժեշտ է մեկուսանալու կամ կարանտին պահպանելու համար։ CA Notify-ը չի նշում կամ հետագծում որևէ անձնական տվյալներ Ձեր կրած ազդեցությունը գնահատելու համար՝ այն միայն գրանցում է, թե որքան մոտիկ են իրարից գտնվել տարբեր հեռախոսներ։ Այն կարող է ահազանգ-ծանուցումներ ուղարկել մարդկանց ազդեցության մասին որևէ անձից, ումից նրանք մոտիկ են գտնվել և երբեք չեն գիտակցել, որ նրանք իրարից մոտ են։ Այնուամենայնիվ, CA Notify-ը պահանջում է, որ թե COVID դրական թեստ ունեցող անձը, և թե այն մարդիկ, որոնք կրել են նրա կողմից ազդեցություն, ակտիվացրած լինեն համակարգը իրենց հեռախոսներում։

CA Notify-ը հասանելի է 15 տարբեր լեզուներով՝ արաբերեն, կամբոջերեն, չինարեն, անգլերեն, պարսկերեն, հինդի, ճապոներեն, կորեերեն, փաշթո, ռուսերեն, իսպաներեն, տագալերեն, թայլանդերեն, վիետնամերեն և արևմտահայերեն:

CA Notify-ն օգտագործում է ցածր էներգիայով Bluetooth (այլ ոչ թե GPS)։ Այն պետք է որ նվազագույն ազդեցություն ունենա Ձեր սմարթֆոնի մարտկոցի շահագործման ժամկետի վրա և ոչ մի ազդեցություն՝ տվյալների օգտագործման վրա։

Հետաքրքրվա՞ծ եք Ձեր փորձը մեզ հետ կիսելու մեջ:

Ինչպե՞ս եք զգացել, երբ ստացել եք ազդեցություն կրելու մաիսն հնարավորության ծանուցում:

Սնուցվում է


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology