កាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19

ប្រើកម្មវិធី CA Notify ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកពីជំងឺ COVID-19។


តើអ្នកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់ COVID-19 ទេ?

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកប្រើប្រាស់ CA Notify រួចហើយ ហើយថ្មីៗនេះបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់ COVID-19 ចុចទីនេះ បានលាតត្រដាង។

យើងអាចជួយមិត្តភក្តិ ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍។

កម្មវិធី CA Notify គឺជាសេវាកម្មឥតគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងយល់ថាតើអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងជំងឺ COVID-19ដែរឬទេ។ អ្នកក៏អាចជូនដំណឹងដល់អ្នកដទៃបានដែរ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមានខណៈពេលដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះ។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺមិនដែលប្រមូលបានទេ ដូច្នេះអ្នក និងអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកអាចមានសុវត្ថិភាព។


តើវាមានដំណើរការដូចម្តេច?

នៅពេលអ្នកធ្វើឱ្យកម្មវិធី CA Notify សកម្មឡើងវិញ វាដំណើរការទាំងអស់។ អ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺបើក Bluetooth របស់អ្នក។ កម្មវិធី CA Notify ប្រើ Bluetooth ដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើអ្នកនៅជិតពីឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្នុងចម្ងាយប៉ុណ្ណា។ ជាលទ្ធផល វាមិនដឹងពីទីតាំង ឬអត្តសញ្ញាណជាក់លាក់របស់អ្នកទេ។

ចូរស្រមៃមើលថា មនុស្សពីរនាក់ បើកមុខងារដំណឹងការប្រឈមជំងឺ ឲ្យដំណើរការ ។ បើអ្នកទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រាំមួយហ្វ៊ីតពីគ្នា ចំនួន 15 នាទី ឬយូរជាងនេះក្នុងថ្ងៃតែមួយ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងពីរ នឹងដោះដូរសោ (ដែលបង្កើតឡើងដោយព្រាវៗ ជាលេខអនាមិក) ដែលកត់ត្រាអំពីការទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទនៅជិតគ្នា ។

ក្រោយមក ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរ បើមាននរណាម្នាក់ តេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងកម្មវិធី CA Notify គឺមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងទទួល បានព័ត៌មានរំឭកថា គាត់បានស្ថិតក្នុងការប្រឈមនឹងជំនឺនេះ ។ ការក្រើនរំឭកនេះ នឹងរួម បញ្ចូលពាក្យណែនាំប្រាប់ថាអ្នកត្រូវទាក់ទងនរណា ហើយត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកទៀត ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវិធីដែល CA Notify ដំណើរការ

យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជនភាព

កម្មវិធី CA Notify មិនប្រមូលយក ៖
ឈ្មោះរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក
ទីតាំង ឬការចេញទៅណាខ្លះរបស់អ្នក
អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលអ្នកជួប
បើចង់ដឹងពីរបៀបនៃកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក សូចចុចទីនេះ ។

តើវាជួយយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅពេលយើងចាក់វ៉ាក់សាំង ពាក់ម៉ាស និងលាងដៃរបស់យើង យើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន។ នៅពេលយើងត្រលប់ទៅព្រឹត្តិការណ៍ធំដោយផ្ទាល់វិញ នោះកម្មវិធី CA Notify គឺជាស្រទាប់បន្ថែមនៃការការពារមួយ។ វាជារឿងមួយបន្ថែមទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីការពារអ្នក និងអ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព។

បញ្ចូលឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះ

Android

ចំពោះអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអែនដ្រយ (Android) អាចទាញយកកម្មវិធី CA Notify ពី Google Play Store ។


Download CA Notify from the Google Play Store


បើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេស សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ (Help Desk) ។
1 (888) 421-9457

ចូលរួមសហគមន៍របស់អ្នក

ពលរដ្ឋទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា កំពុងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស ។ អ្នកអាចចូលរួមជាមួយពួកគេបានដោយការបញ្ចូលឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ ។


សំណួរពេញនិយម

កម្មវិធី CA Notify គឺជាប្រព័ន្ធជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Public Health) ដើម្បីជូនដំណឹងអ្នកប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងជំងឺ COVID-19។ កម្មវិធី CA Notify គឺងាយស្រួលប្រើ រក្សាឯកជនភាព មានសុវត្ថិភាព និងមានលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្ត 100%។ កម្មវិធីនេះមាននៅលើទូរស័ព្ទ iPhone និង Android។ កម្មវិធី CA Notify ជួយឱ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពពីជំងឺ COVID-19 ដោយជូនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេត្រូវការធ្វើតេស្ដ ឬស្នាក់នៅផ្ទះ។

កម្មវិធី CA Notify គឺឥតគិតថ្លៃ និងមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃភាគច្រើន។ ការធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញគឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone គ្រាន់តែចូលទៅកាន់ការកំណត់របស់ពួកគេ រួចបើកការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ និងជ្រើស U.S. និង California ជាតំបន់របស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Android ទាញយកកម្មវិធីនេះតាមរយៈ Google Play store និងអនុវត្តតាមការសួរ។


ត្រូវការជំនួយក្នុងការធ្វើឱ្យទូរស័ព្ទរបស់អ្នកសកម្មឬមានសំណួរ?

ហៅ៖ 1 (888) 421-9457
ទស្សនា៖ CaNotify.ca.gov សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម.

កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង ឥតគិតថ្លៃ ហើយអាចមានតាមទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនភាគច្រើន។ ការកំណត់ដំណើរការគឺសាមញ្ញ។ អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone គ្រាន់តែចូលទៅការកំណត់ (settings) របស់ពួកគេ បើកការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស ហើយជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាលីហ្វ័រញ៉ា California ជាតំបន់របស់ពួកគេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ Android ដោនឡូតឬទាញយកកម្មវិធីតាម Google Play Store ហើយធ្វើតាមការណែនាំ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី CA Notify ផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានហើយបានជ្រើសរើសដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី CA Notify ផ្សេងទៀត នោះអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជាអក្សរនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។ នៅក្នុងការកំណត់ (iOS) របស់អ្នក ឬកម្មវិធី (Android) អ្នកនឹងមើលឃើញកាលបរិច្ឆេទប្រហាក់ប្រហែលនៃការប៉ះពាល់របស់អ្នក។ ការជូនដំណឹងរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មាន និងធនធាននានាដើម្បីជួយអ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព ធ្វើតេស្ត និងស្វែងរកការថែទាំប្រសិនបើចាំបាច់។

អ្នកអាចស្វែងរកពេលវេលាប្រហាក់ប្រហែលនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសរបស់អ្នកជាមួយ COVID-19 នៅក្នុងឧបករណ៍ជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស/កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង (Exposure Notification/CA ជូនដំណឹង) នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhones:

  1. ចុចការកំណត់ (Settings)
  2. ចុចលើការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស
  3. រកមើលនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android៖

  1. បើកកម្មវិធី CA ជូនដំណឹង របស់អ្នក
  2. ចុចប៊ូតុង "មើលព័ត៌មានលម្អិត" ("See Details")
  3. មើលកាលបរិច្ឆេទនៃការប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុសដែលអាចកើតមាន

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមចុចទីនេះ។

អ្នកនឹងទទួលបានសារជាអក្សរពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Public Health) (ពី 1-855-976-8462)។ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យនូវតំណ URL ពិសេសមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកចុចលើតំណភ្ជាប់នោះ អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធី CA Notify នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ទូរស័ព្ទណាដែលប្រើកម្មវិធី CA Notify ដែលនៅជិតទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ នៅពេលអ្នកទំនងជាឆ្លង នឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ការជូនដំណឹងនេះនឹងប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អំពីកាលបរិច្ឆេទប្រហាក់ប្រហែលនៃការប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែនឹងមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីទីកន្លែង នរណា និងនៅពេលជាក់លាក់ដែលពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន លោកអ្នកអាចទទួលបានសារជាអក្សរពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Public Health) (ពី 1-855-976-8462)។ ក្នុង​សារ​នោះ​មាន​តំណ​ភ្ជាប់មួយ​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ចុច ដើម្បី​ជូន​ដំណឹង​អ្នក​ដទៃ។ ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ ហើយធ្វើតាមការណែនាំ ដើម្បីជូនដំណឹងជាអនាមិកដល់អ្នកដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានប៉ះពាល់ឆ្លងវីរុស។ ចំណាំ៖ លោកអ្នកនឹងត្រូវចុច "ចែករំលែក" នៅផ្នែកចុងបញ្ចប់ដើម្បីឱ្យមានការជូនដំណឹងត្រូវបានផ្ញើចេញ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន ហើយលោកអ្នកមិនទទួលបានសារជាអក្សរពីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Department of Public Health) (ឧទាហរណ៍ការធ្វើតេស្តនៅផ្ទះ) លោកអ្នកអាចស្នើសុំសារជាអក្សរ។ សូមស្វែងយល់ពីរបៀបនៅទីនេះ

កម្មវិធី CA Notify ដំណើរការតែនៅក្នុងរដ្ឋ California ប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណា រដ្ឋជាច្រើននៅអាមេរិក (US) និងប្រទេសជាច្រើនប្រើប្រព័ន្ធជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ស្រដៀងគ្នាដើម្បីការពារប្រជាជនរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19។ អ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់សកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយទីតាំងដែលអ្នកទៅកាន់ ហើយអាចធ្វើឱ្យកម្មវិធី CA Notify សកម្មឡើងវិញនៅពេលអ្នកត្រលប់មកវិញ។

បាទ មែនហើយ! កម្មវិធី CA Notify ប្រើ Bluetooth ថាមពលតិច ដើម្បីវាស់ស្ទង់ថាតើអ្នកនៅឆ្ងាយពីទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតក្នុងចម្ងាយប៉ុណ្ណា (ជំនួសឱ្យទីតាំងពិតប្រាកដរបស់អ្នក)។ បច្ចេកវិទ្យា Bluetooth ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់ចុចចៃដន្យ (ដូចជា ABC123DGGG67) ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី CA Notify ផ្សេងទៀត។ វាដូចជាទូរស័ព្ទរបស់អ្នកផ្តល់ឱ្យទូរស័ព្ទមួយផ្សេងទៀតដែលមានការស្វាគមន៍ដោយអនាមិក! ត្រូវតែបើក Bluetooth សម្រាប់កម្មវិធី CA Notify ដើម្បីប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយទូរស័ព្ទដែលនៅជិត។

កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង អាចបើកតាមទូរស័ព្ទ (iOS phone (Apple)) ដោយប្រើកម្មវិធី (iOS versions 12.5) (សម្រាប់ទូរស័ព្ទចាស់) ឬ 13.7 + (សម្រាប់ទូរស័ព្ទថ្មីជាងនេះ)។ នៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង អាចដោនឡូតឬទាញយកពី Google Play Store ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដំណើរការកម្មវិធី (Android version 6.0) ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង ប្រើ Bluetooth ថាមពលតិច (ហើយមិនប្រើ GPS)។ វាគួរមានឥទ្ធិពលតិចតួចលើថាមពលថ្មទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងមិនប៉ះពាល់ដល់ទិន្នន័យឡើយ។

ទេ អ្នកដែលមានអាយុ 13 ឆ្នាំ និងលើសអាចប្រើកម្មវិធី CA Notify បានប្រសិនបើឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេផ្តល់ការយល់ព្រម។ ប្រសិនបើឪពុកម្ដាយបានបញ្ចូលកម្មវិធី CA Notify ក្នុងទូរស័ព្ទនរណាដែលមានអាយុ 13 ឆ្នាំ ដល់ 17 ឆ្នាំ ហើយកុមារនេះធ្វើតេស្ដមានវិជ្ជមាន COVID-19 នោះឪពុកម្ដាយនេះនឹងត្រូវបានផ្ដល់នូវកូដមួយ។ បន្ទាប់មកឪពុកម្តាយបញ្ចូលលេខកូដនោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CA Notify តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់កុមារ ហើយបញ្ជីទំនាក់ទំនងថ្មីៗរបស់កុមារនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

កម្មវិធី CA Notify នឹងមាន 15 ភាសាផ្សេងៗគ្នារួមមាន ភាសាអារ៉ាប់ ខ្មែរ ចិន អង់គ្លេស ហ្វាសស៊ី ហិណ្ឌូ ជប៉ុន កូរ៉េ ផាសតូ រុស្ស៊ី អេស្ប៉ាញ តាហ្គាឡុក ថៃ វៀតណាម និងអាមេនីខាងលិច។

កម្មវិធី CA Notify គឺត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីការពារភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Bluetooth វាវាស់ស្ទង់ថាតើអ្នកនៅជិតនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្នុងចម្ងាយប៉ុណ្ណា។ កម្មវិធី CA Notify មិនតាមដានទីតាំងជាក់លាក់របស់អ្នកទេ។ វាមិនប្រើកម្មវិធី GPS ទេ។ វាមិនដឹងពីស្ថានភាពអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកឡើយ។ វាមិនចែករំលែកអត្តសញ្ញាណ ឬទីតាំងជាក់លាក់របស់អ្នកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬជាមួយរដ្ឋ California ឡើយ។ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកប្តូរគ្រាប់ចុចចៃដន្យ (តាមរយៈ Bluetooth) ជាមួយទូរស័ព្ទផ្សេងទៀត - គ្រាប់ចុចដែលមិនមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកមិនអាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយគ្រាប់ចុចទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ ពីព្រោះគ្រាប់ចុចនេះផ្លាស់ប្តូររៀងរាល់ 15 នាទីម្តង។
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រយើង។

ទេ ឧបករណ៍ CA Notify នេះ មិនប្រើ ឬរក្សាទុកព័ត៌មានអត្ដសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ ហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក។ វាប្រើ Bluetooth ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដើម្បីប្តូរគ្រាប់ចុចចៃដន្យដែលបានបង្កើតឡើងដែលមិនទាក់ទងនឹងលេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ ឬទីតាំងរបស់អ្នកឡើយ។ គ្រាប់ចុចទាំងនេះផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ 15 នាទីម្ដង។ គ្រាប់ចុចគឺត្រូវបានរក្សាទុកតែនៅលើទូរស័ព្ទ៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះរហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់តេស្ដមានវិជ្ជមាន​សម្រេចចិត្តធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធជូនដំណឹង។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល 14 ថ្ងៃ ឬនៅពេលដែលការជូនដំណឹងត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញ នោះគ្រាប់ចុចត្រូវបានលុបចេញជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីទូរស័ព្ទដៃ។
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបការពារឯកជនភាពរបស់អ្នក សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រយើង។

បាទ មែនហើយ! ការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស និងរដ្ឋដទៃទៀតបង្ហាញថា ការឆ្លងជំងឺរាប់ពាន់នាក់ និងការស្លាប់រាប់រយនាក់អាចត្រូវបានការពារបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់នានា។ លើសពីនេះ មនុស្សប្រើវាកាន់តែច្រើន វាកាន់តែមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា។

ឥឡូវនេះ សេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ California បានបើកចំហយ៉ាងពេញលេញហើយប្រជាជននឹងដើរចេញក្រៅបានធម្មតាឡើងវិញ។ កម្មវិធី CA Notify គឺជាឧបករណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រអប់ឧបករណ៍របស់រដ្ឋ California ដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺ COVID-19 (រួមមាន ការចាក់វ៉ាក់សាំង ការពាក់ម៉ាស និងការលាងដៃ)។ ទៅមើលព្រឹត្ដិការណ៍ធំដូចជា ការប្រគំតន្ត្រី ឬព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមែនទេ? កម្មវិធី CA Notify អាចជូនដំណឹងអ្នក ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដោយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី CA Notify ផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើតេស្ដមានវិជ្ជមានជំង COVID-19 កម្មវិធី CA Notify នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជូនដំណឹងដល់អ្នកដទៃដោយអនាមិកដែលពួកគេត្រូវបានប៉ះពាល់ (ដោយគ្មានការចែករំលែកអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឡើយ)។ ការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ជួយប្រជាជនឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាល។

បាទ មែនហើយ! រដ្ឋ California កំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ពេលវេលាបន្ថែមទៀត។ យើងកំពុងស្វែងយល់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតអំពីវីរុសនេះ ដូចជាតើវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពយូរប៉ុណ្ណា និងថាតើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 បម្លែងថ្មីបានយ៉ាងដូចម្ដេច។ បើទោះបីជាហានិភ័យតូចជាងមុនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច យើងក៏ដឹងដែរថា បុគ្គលដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញនៅតែអាចឆ្លង និងរាលដាលជំងឺ COVID-19ដដែល។ លើសពីនេះ យើងដឹងថាប្រជាជន California មួយក្រុមធំនៅតែមិនទាន់់ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង។ សម្រាប់ហេតុផលទាំងអស់នេះ យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាជន California ទាំងអស់ធ្វើឱ្យកម្មវិធី CA Notify សកម្មនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរីរាលដាលជំងី COVID-19។

ទេ ដំណើរការតាមដានទំនាក់ទំនងដោយសម្ភាសមនុស្សដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលពួកគេដឹងថាពួកគេបាននៅជិតខណៈពេលពួកគេឆ្លង។ អ្នកតាមដានទំនាក់ទំនងមនុស្សតាមរយៈទូរស័ព្ទ អ៊ីមែល និងសារជាអក្សរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះ និងជួយមនុស្សឱ្យទទួលបានការគាំទ្រនោះពួកគេត្រូវផ្ដាច់ខ្លួន ឬធ្វើចត្ដាឡីស័ក។ កម្មវិធី CA ជូនដំណឹង មិនតាមដាន ឬតាមដានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដើម្បីវាយតម្លៃការប៉ះពាល់របស់អ្នកឡើយ៖ វាគ្រាន់តែកត់ត្រាពីរបៀបដែលទូរស័ព្ទផ្សេងគ្នានៅជិតគ្នាប៉ុណ្ណោះ និងយូរប៉ុណ្ណា។ វាអាចជូនដំណឹងដល់មនុស្សដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយនរណាម្នាក់ដែលពួកគេបានទៅជិត បើទោះបីជាអ្នកទាំងពីរមិនបានស្គាល់គ្នា និងមិនបានដឹងថា ពួកគេបាននៅជិតគ្នាក៏ដោយ។

ដំណើរការដោយ


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

ត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេស?
ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ផ្នែកជំនួយអតិថិជន (Help Desk)
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457