កាលីហ្វ័រញ៉ាអាចបញ្ឈប់ការរាលដាលបាន

បន្ថែមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះទៅប្រព័ន្ធជូនដំណឹងការប៉ះពាល់របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។


អ្នកមានអំណាចដើម្បីជួយមិត្តភក្តិ គ្រួសារ និងសហគគមន៍អ្នក ។

បញ្ចូលឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងការប្រឈមជំងឺនេះ របស់កាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដើម្បីទទួលព័ត៌មានរំឭកអំពីការប្រឈមជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីការពារមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នក ។


តើវាមានដំណើរការដូចម្តេច?

ពេលអ្នកដាក់ឲ្យកម្មវិធី CA Notify ដំណើរការ គឺវានឹងជាអ្នក រៀបចំកិច្ចដំណើរការទាំងអស់ ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបើកប្រព័ន្ធ Bluetooth ក្នុងទូរស័ព្ទអ្នកឲ្យដំណើរការ ។ អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានរំឭក តែក្នុងករណីដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្បែរនរណាម្នាក់ដែលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះ។ ឯកជនភាពរបស់អ្នក ត្រូវបានការពារ ពីព្រោះថាគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឡើយ ហើយទីតាំងរបស់អ្នកក៏មិនមាននរណាតាមដានដែរ ។

ចូរស្រមៃមើលថា មនុស្សពីរនាក់ បើកមុខងារដំណឹងការប្រឈមជំងឺ ឲ្យដំណើរការ ។ បើអ្នកទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រាំមួយហ្វ៊ីតពីគ្នា ចំនួន 15 នាទី ឬយូរជាងនេះក្នុងថ្ងៃតែមួយ ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងពីរ នឹងដោះដូរសោ (ដែលបង្កើតឡើងដោយព្រាវៗ ជាលេខអនាមិក) ដែលកត់ត្រាអំពីការទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលទូរស័ព្ទនៅជិតគ្នា ។

ក្រោយមក ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរ បើមាននរណាម្នាក់ តេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយយល់ព្រមចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងកម្មវិធី CA Notify គឺមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងទទួល បានព័ត៌មានរំឭកថា គាត់បានស្ថិតក្នុងការប្រឈមនឹងជំនឺនេះ ។ ការក្រើនរំឭកនេះ នឹងរួម បញ្ចូលពាក្យណែនាំប្រាប់ថាអ្នកត្រូវទាក់ទងនរណា ហើយត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់មកទៀត ។

យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជនភាព

កម្មវិធី CA Notify មិនប្រមូលយក ៖
ឈ្មោះរបស់អ្នក
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក
ទីតាំង ឬការចេញទៅណាខ្លះរបស់អ្នក
អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលអ្នកជួប
បើចង់ដឹងពីរបៀបនៃកិច្ចការពារសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់អ្នក សូចចុចទីនេះ ។

តើខ្ញុំអាចជួយយ៉ាងដូចម្តេច?

កម្មវិធី CA Notify គឺជាស្រទាប់ការពារមួយ ដែលបានដាក់បន្ថែមសម្រាប់អ្នក និងសហគមន៍របស់អ្នក ។ បន្ថែមពីលើការពាក់ម៉ាស់ រក្សាគម្លាត និងលាងដៃរបស់អ្នក ការបញ្ចូលឈ្មោះ ទូរស័ព្ទអ្នកក្នុងកម្មវិធី វាអាចជួយអ្នក និងអ្នកដទៃឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងជំងឺនេះ ។

បញ្ចូលឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះ

Android

ចំពោះអ្នកប្រើប្រព័ន្ធអែនដ្រយ (Android) អាចទាញយកកម្មវិធី CA Notify ពី Google Play Store ។


Download CA Notify from the Google Play Store


បើអ្នកត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេស សូមទាក់ទងផ្នែកជំនួយ (Help Desk) ។
1 (888) 421-9457

ចូលរួមសហគមន៍របស់អ្នក

ពលរដ្ឋទូទាំងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា កំពុងសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស ។ អ្នកអាចចូលរួមជាមួយពួកគេបានដោយការបញ្ចូលឈ្មោះទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅថ្ងៃនេះ ។


សំណួរពេញនិយម

CA Notify មិនប្រមូល ឬផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយឡើយ។ វាមិនតាមដានទីតាំងរបស់អ្នកទេ។ វាគ្រាន់តែធ្វើអន្តរកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះ។ គ្រាប់ចុចចៃដន្យត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយប្រើប៊្លូធូសហើយមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណ ឬទីតាំងរបស់អ្នកឡើយ។ គ្រាប់ចុចនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ដប់ប្រាំនាទី ដើម្បីការពារអ្នក។

អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Android អាចទាញយក CA Notify នៅទីនេះបាន។
អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone អាចបើកការជូនដំណឹងដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការកំណត់របស់ពួកគេ៖
1. ចុចលើកម្មវិធីការកំណត់ពីអេក្រង់ដើមរបស់អ្នក។
2. រំកិលចុះក្រោមដើម្បីរកទីតាំង និងចុចការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ - រកឃើញក្នុងក្រុមតែមួយជាមួយ Emergency SOS និងBattery។
3. ចុចបើកការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ ហើយចុចបន្ត។
4. ធ្វើតាមការជ្រើសរើស ដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេស និងរដ្ឋ (សហរដ្ឋអាមេរិកកាលីហ្វ័រញ៉ា)។
5. ពិនិត្យឡើងវិញ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌ។
6. នៅពេលបន្ទាន់ អនុញ្ញាតការជូនដំណឹងការប៉ះពាល់ដើម្បីចូលប្រើប៊្លូធូសរបស់ទូរស័ព្ទអ្នក។
7. ចុចបើក ដើម្បីបើកការជូនដំណឹងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

វាអាស្រ័យលើចំនួនមនុស្សដែលអ្នកទាក់ទងជាមួយ តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ប្រើការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេ និងថាតើពួកគេប៉ុន្មាននាក់ដែលមានរោគវិនិច្ឆ័យវិជ្ជមាន។ អ្នកអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានការជូនដំណឹងប្រចាំសប្តាហ៍ពីសេវាកម្មដែលបញ្ជាក់ថាវានៅតែដំណើរការលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។

អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមានវិជ្ជមាននៃសេវានេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ដើម្បីបញ្ជូនការដាស់តឿន។ តើអ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សអាស្រ័យលើនៅពេលដែលបុគ្គលនោះទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមាន និងថាតើព័ត៌មានត្រូវបានផ្ទុកយ៉ាងឆាប់រហ័សយ៉ាងដូចម្តេច។ អ្នកអាចត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ណាមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃចុងក្រោយ។

ប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ប្តូរគ្រាប់ចុចជាមួយនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវិជ្ជមាន អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជំរុញដើម្បីដាស់តឿនអ្នក។ ការជូនដំណឹងនេះនឹងមានការណែនាំអំពីជំហានបន្ទាប់ និងនរណាដែលត្រូវទាក់ទង។
កាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៃការប៉ះពាល់នឹងជំងឺ COVID-19 អាចមាននៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានចុះបញ្ជី ឬថ្ងៃមុនកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។ ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់មនុស្សដែលបានប្រើលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ពួកគេ ហើយដូច្នេះ បង្កឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ការប៉ះពាល់របស់អ្នកប្រព័ន្ធ CA Notify មិនបានផ្តល់ពេលវេលា / ថ្ងៃជាក់លាក់នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ឈានដល់កម្រិតខ្ពស់នៃការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19។ ចាប់តាំងពីពេលវេលានៃការប៉ះពាល់ត្រូវបានកំណត់នៅពេលវេលាសកលដែលបានសម្របសម្រួល 8 ម៉ោងមុនម៉ោងប៉ាស៊ីហ្វិក ដូច្នេះ ថ្ងៃនៃការប៉ះពាល់របស់អ្នកអាចនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលពីរថ្ងៃប្រសិនបើវាបានកើតឡើងនៅចន្លោះម៉ោង 4 រសៀល និងពាក់កណ្តាលអធ្រាត្រ។

លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានរបស់អ្នកនឹងទទួលបានតែនៅក្នុងការបង្ហាញប៉ះពាល់ ប្រសិនបើអ្នកចូល និងផ្ទុកលទ្ធផលរបស់អ្នកទៅប្រព័ន្ធនេះ។ សូម្បីតែពេលនោះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានប្រមូលរក្សាទុក ឬចែកចាយដោយប្រព័ន្ធជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់នោះឡើយ។

អត់ទេ។ លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានរបស់អ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលពីការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ ប្រសិនបើអ្នកចូល និងផ្ទុកលទ្ធផលរបស់អ្នកទៅប្រព័ន្ធនេះ។ សូម្បីតែពេលនោះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានប្រមូលរក្សាទុក ឬចែកចាយដោយប្រព័ន្ធជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់នោះឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកបញ្ចូលលទ្ធផលរបស់អ្នកទៅប្រព័ន្ធនរណាម្នាក់ដែលអ្នកបានប្តូរគ្រាប់ចុចជាមួយក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃចុងក្រោយនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងជំរុញឱ្យពួកគេមានការប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាន ប៉ុន្តែការដាស់តឿននឹងមិនប្រាប់ពួកគេពីកន្លែងដែលពួកគេបានប៉ះពាល់ ឬអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ពួកគេទេ។

អ្នកប្រើប្រាស់ iPhone អាចប្រើប្រាស់ CA Notify ប្រសិនបើពួកគេមានកំណែប្រែ iOS14.2 ឬចុងក្រោយជាងនេះ។ ទូរស័ព្ទ iPhone ទាំងអស់ដែលបានចេញកាលពីឆ្នាំ 2015 គាំទ្រដោយ iOS 14៖ iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, XS, XS Max, X, SE (ជំនាន់ទី 2), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (ជំនាន់ទី 1)។
អ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Android អាចប្រើ CA Notify បាន ប្រសិនបើទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេមាន ប៊្លូធូសថាមពលតិច កំណែប្រែ Android ជំនាន់ទី 6 (API 23) ឬខ្ពស់ជាង និងអាចចូលប្រើកម្មវិធី Google Play Store។
សម្រាប់សំណួរបន្ថែមទាក់ទងនឹងការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ សូមចូលមកកាន់គេហទំព័រ www.google.com/covid19/exposurenotifications

ការជូនដំណឹងអំពីភាពអាចរកបាននឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងថាតើពួកគេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងប្រើការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់ ប៉ុន្តែមិនតម្រូវឱ្យទទួលការជូនដំណឹងពី CA Notify ទេ។

សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើប៊្លូធូស និងទិន្នន័យអប្បបរមា ហើយមិនគួរមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់លើថាមពលលថ្ម ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឡើយ។ វាមិនគួរមានផលប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់លើអាយុកាលថ្ម ឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឡើយ។

ខណៈពេល CA Notify មិនតាមដានទីតាំងរបស់អ្នក ការដាស់តឿនផ្អែកលើទីតាំងរបស់អ្នកត្រូវការឱ្យប្រព័ន្ធដឹងនៅពេលអ្នកនៅជិតអ្នកដទៃ។ ដើម្បីបើក សូមចូលទៅកាន់៖ ការកំណត់> ភាពឯកជន> សេវាកម្មទីតាំង> សេវាកម្មប្រព័ន្ធ> បើកការដាស់តឿនផ្អែកលើទីតាំង។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញ COVID-19 ហើយផ្តល់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅពេលធ្វើការសាកល្បង អ្នកនឹងទទួលបានសារជាអក្សរពីមន្ទីរសុខាភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាមួយលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្មឡើងវិញនូវការជូនដំណឹងអំពីការប៉ះពាល់។ សារនេះនឹងចេញមកពី 855-976-8462។ ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកវិជ្ជមាន អ្នកអាចអនុវត្តតាមជំហានក្នុងសារដើម្បីដាស់តឿនអ្នកដទៃ។ អ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទទៅខ្សែជំនួយ CA Notify ដើម្បីទទួលបានលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់មួយ។

ដំណើរការដោយ


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

ត្រូវការជំនួយបច្ចេកទេស?
ហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ផ្នែកជំនួយអតិថិជន (Help Desk)
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457