นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อ 22 กรกฎาคม 2021

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีการที่ California Department of Public Health (CDPH) (กระทรวงสาธารณสุขแห่งแคลิฟอร์เนีย) ให้การคุ้มครองผู้ใช้ที่ใช้งานระบบการแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อใหม CA Notify่ ความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงวิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมผ่าน CA Notify และทางเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้ในข้อกำหนดการใช้งาน 

บนอุปกรณ์ iOS (เวอร์ชัน 12.5 และ 13.7 หรือใหม่กว่า) ระบบการแจ้งเตือนการรับสัมผัสเชื้อจะถูกเปิดใช้งานภายในการตั้งค่าและไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอป บนอุปกรณ์ Android แอปพร้อมให้ดาวน์โหลด นโยบายความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ทั้งสองประเภทจะเหมือนกัน

เกี่ยวกับ CA Notify

CA Notify อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งและรับการแจ้งเตือนความเสี่ยงสูงของการรับสัมผัสเชื้อ COVID-19 ที่เป็นไปได้ในลักษณะที่รักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยการแจ้งเตือนนี้จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปที่คุณควรปฏิบัติ 

การแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อมีจุดประสงค์เพื่อเติมเต็มความพยายามเพื่อติดตามการสัมผัสเชื้อแบบเดิมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณสุขของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเชื้อของเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น 

แอปทำงานอย่างไร

CA Notify ไม่รวบรวมหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้เพื่อรับการแจ้งเตือน ตามที่กำหนดไว้ใน California Information Practices Act (กฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย)

อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ใช้จะแบ่งปันคีย์แบบไม่ระบุตัวตน (ที่สร้างสตริงตัวเลขแบบสุ่ม) ผ่าน Bluetooth ข้อมูลที่แอปใช้ ได้แก่ คีย์แบบไม่ระบุตัวตน ความแรงของสัญญาณ Bluetooth (ระยะห่างใกล้ชิด), วันที่ และระยะเวลาของความเสี่ยงการรับสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้จะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลประจำตัวหรือตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ คีย์ของผู้ใช้แต่ละรายจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเพื่อปกป้องข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่านั้นและไม่มีการแบ่งปันเว้นแต่จนกว่าผู้ใช้จะมีการวินิจฉัย COVID-19 เป็นบวกและเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับระบบ ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลถูกลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้

ผู้ใช้ที่มีผลการทดสอบ COVID-19 เป็นบวกสามารถเลือกที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ CA Notify คนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ สำหรับการกระตุ้นการแจ้งเตือน ผู้ใช้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวกจะต้องป้อนรหัสยืนยันที่ CDPH ศูนย์ติดต่อของ CA Notify หน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น หรือผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก CDPH ส่งไปให้ 

แอปจะดาวน์โหลดคีย์แบบไม่ระบุตัวตันทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่มีผลตรวจ COVID-19 เป็นบวกที่ได้เลือกแบ่งปันคีย์ของพวกเขาด้วยความถี่หลายครั้งต่อวัน อุปกรณ์ของผู้ใช้จะตรวจสอบคีย์เหล่านี้กับรายการของคีย์ที่พบในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ถ้าพบคีย์ที่ตรงกัน ระบบจะประมวลผลรวมข้อมูลวันที่ ระยะเวลา และระยะห่างที่ใกล้ชิดพร้อมกับแบบจำลองความเสี่ยงของหน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุขของท้องถิ่นเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสที่เป็นไปได้ และผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงการรับเชื้อ

การแจ้งเตือนจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบพร้อมวันที่ของความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อและคำแนะนำในการปฏิบัติหลังจากนั้น

พันธมิตรของเรา Association of Public Health Laboratories (APHL) (สมาคมห้องปฏิบัติการสาธารณสุข) จะรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อการตรวจสอบความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ ซึ่งจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 14 วัน หรือในกรณีเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอาจเก็บไว้นานสูงสุดถึง 30 วันและจำกัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดและนำไปใช้ใช้งานเพื่อการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก APHL ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คีย์แห่งชาติและเซิร์ฟเวอร์การยืนยันตัวตนแบบหลายผู้เช่า

นธมิตรของเรา University of California San Diego (UCSD) (มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก) ผู้ดูแลรักษาระบบเว็บไซต์การแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อของ CA Notify จะให้ลิงก์การเชื่อมโยงที่ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของ UCSD จะรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ โดยจะมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด และใช้งานเพื่อการวินิจฉัยข้อผิดพลาดของระบบ ที่อยู่ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้โดย National Institute of Standards and Technology (สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ)

นอกจากนี้ UCSD ยังใช้ Google Analytics เพื่อติดตามสถิติบนเว็บไซต์ เว็บไซต์การแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อของ CA Notify มีการเปิดใช้งานการกำหนดที่อยู่ IP แบบไม่ระบุตัวตน ซึ่งหมายความว่าเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์จะถูกรวบรวมไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว จากนั้นจะตัดข้อมูลระบุตัวตนได้ออกไปโดยการลบหลักตัวเลขส่วนท้ายของที่อยู่ IP ออกไป จากนั้นที่อยู่ IP ที่ถูกตัดการระบุตัวตนได้ออกไปแล้วจะถูกบันทึกไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรและที่อยู่ที่ยังไม่ได้ตัดการระบุตัวตนได้จะถูกลบออกเมื่อกระบวนการตัดข้อมูลที่ระบุตัวตนได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สุดท้าย จะไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณหรืออุปกรณ์ของคุณได้ถูกจัดเก็บไว้ที่ Google ผ่านการใช้เครื่องมือ Google Analytics

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของ Google Analytics តំណខ្ពស់ไฮเปอร์ลิงก์:

คำยินยอมและทางเลือกของผู้ใช้

การใช้ระบบ

CA Notify มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของการติดเชื้อและการใช้งานระบบนี้มีความครอบคลุมพื้นที่สูง แต่ผู้ใช้เลือกใช้งานได้โดยสมัครใจในระดับสูงได้

ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดใช้งานระบบได้ตลอดเวลา หรือถอนการติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ Android ได้ ระบบจะไม่รวบรวม ติดตาม หรือจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูล GPS หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

การปิดการแจ้งเตือนการสัมผัสเชื้อ

ผู้ใช้สามารถปิดใช้งาน CA Notify ได้ตลอดเวลาโดยการถอนการติดตั้งแอป (Android) ปิดใช้คุณสมบัตินี้ (iOS) ปิดเครื่องอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือปิดฟังก์ชัน Bluetooth ถ้าผู้ใช้ถอนการติดตั้งหรือปิดใช้งาน CA Notify คีย์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ในปัจจุบันจะถูกลบออกทันที

การสร้างการแจ้งเตือนความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับผู้ใช้อื่น

การเลือกส่งการแจ้งเตือนความเสี่ยงการติดเชื้อสำหรับผู้ใช้อื่นก็เป็นแบบสมัครใจด้วย ถ้าผู้ใช้มีผลการทดสอบ COVID-19 เป็นบวก และเลือกที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้อื่น ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสยืนยันผลการทดสอบเป็นบวกเพื่อปล่อยคีย์แบบไม่ระบุตัวตนที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไป นอกจากนี้ระบบยังจะขอให้ผู้ใช้ป้อนวันที่ที่เริ่มเกิดอาการด้วย หากมี หากผู้ใช้มีอาการของเชื้อ ข้อมูลวันที่เริ่มมีอาการจะถูกใช้ในแบบจำลองความเสี่ยงเพื่อจำกัดวงของผู้ใช้อื่นที่ควรได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อ สุดท้าย ผู้ใช้จะได้รับแจ้งว่าจะยินยอมส่งการแจ้งเตือนผู้อื่นหรือไม่ เมื่อคีย์แบบไม่ระบุตัวตนถูกเผยแพร่ การแจ้งเตือนที่อาจถูกสร้างขึ้นจะไม่เปิดเผยข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่มีผลการทดสอบ COVID-19 เป็นบวก รวมถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้ดังกล่าว

การแจ้งเตือนความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อจะรวมข้อมูลวันที่ของความเสี่ยงที่ได้รับสัมผัสเชื้อ แต่จะไม่แบ่งปันข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่มีผลการทดสอบ COVID-19 เป็นบวก การแบ่งปันวันที่ของความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ได้รับแจ้งเตือนจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น การกักตัวเอง) เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมอิงตามวันที่ของความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้ออาจคาดเดาอัตลักษณ์ของบุคคลที่มีผลทดสอบ COVID-19 เป็นบวกได้ ถ้าในวันดังกล่าวพวกเขามีผู้ติดต่อใกล้ชิดจำนวนไม่มากนัก

รหัสยืนยันเป็นรหัสที่จำเป็นเพื่อแบ่งปันผลการทดสอบเชื้อที่เป็นบวกในระบบ ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าเฉพาะผลการทดสอบเป็นบวกที่ได้ยืนยันแล้วเท่านั้นที่จะถูกใช้เพื่อสร้างการแจ้งเตือนความเสี่ยงการรับสัมผัสเชื้อ รหัสยืนยันจะถูกสร้างโดย CDPH ศูนย์ติดต่อของ CA Notify หน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น หรือผู้ให้บริการออกรหัสอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก CDPH เท่านั้น

การแชร์ข้อมูล

CA Notify อาจมีการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลหมวดหมู่ที่ตัดตัวบ่งชี้ออกแล้วดังต่อไปนี้:

  • การติดตั้งและการลบแอป (Android เท่านั้น)
  • การเปิดและการปิดการแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ
  • การรับการแจ้งเตือนความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อ
  • การป้อนรหัสยืนยันเพื่อส่งคีย์แบบไม่ระบุตัวตน
  • คีย์แบบไม่ระบุตัวตนที่ถูกแชร์แบบสมัครใจ

ข้อมูลอาจถูกใช้เพื่อการตรวจสอบการใช้งานระบบ รวมไปถึงเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบและเพื่อการวิจัยทางสถิติหรือวิทยาศสตร์ นอกจากนี้ข้อมูลยังอาจถูกแบ่งปันกับหน่วยงานดูแลสาธารณสุขในท้องถิ่นและ University of California (มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย) ข้อมูลนี้จะไม่รวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้ระบบได้

ข้อกำหนดด้านอายุ

CA Notify ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 17 ปี จะสามารถใช้งานได้หลังจากที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายได้ตรวจสอบและให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

CDPH อาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านแอป การแจ้งเตือนจะระบุเวลาที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

ผู้ใช้ที่ปฏิเสธนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่สามารถยกเลิกการเข้าร่วมใน CA Notify โดยการลบหรือถอนการติดตั้งแอป (Android) หรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ (iOS)

การติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำถามใดๆ ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือวิธีการทำงานด้านความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดติดต่อเราที่  cdph.ca.govหรือส่งอีเมลถึงเราไปยังที่อยู่ต่อไปนี้:

California Department of Public Health (กระทรวงสาธารณสุขแห่งแคลิฟอร์เนีย)
PO Box 997377, MS 0500
Sacramento, CA 95899-7377

เงื่อนไขการใช้งานของ CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/Conditions-of-Use.aspx

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/privacy-policy.aspx

สนับสนุนโดย


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

ต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค?
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457