Maititigil Ng California Ang Pagkalat

Ilagay ang iyong numero ngayon para sa California exposure sistema ng notipikasyon.


Mayroong kang kapangyarihan na tulungan ang mga kaibigan, kapamilya at komunidad.

Ilagay ang iyong numero ngayon para sa California exposure sistema ng notipikasyon upang makakuha ng alerto sa pagkalantad sa COVID-19 at maprotektahan ang mga tao sa paligid.


Paano ito gumagana?

Kapag in-activate mo ang CA Notify, ito na ang gagawa ng lahat. Ang gagawin mo lang ay panatilihing naka-on ang iyong Bluetooth. Makatatanggap ka lang ng mga alerto kung ikaw ay naging malapit na kahalubilo ng isang taong nagpositibo sa COVID-19. Pinoprotektahan ang iyong pagkapribado dahil ang iyong pagkakakilanlan ay hindi alam at ang iyong lokasyon ay hindi susubaybayan.

Isipin ang dalawang taong naka-on ang Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications). Kung sila ay magkakalapit nang anim na talampakan sa isa’t isa nang 15 minuto o higit pa sa isang araw, ang kanilang mga telepono ay magpapalitan ng mga key (pasumalang nililikha na anonimong mga numero) na tinatala ang malapitang interaksyon na iyon.

Kung ang isa sa kanila sa kalaunan ay magpositibo sa COVID-19 at sumang-ayong ibahagi ang impormasyong iyon sa CA Notify, ang isa ay makatatanggap ng alerto na sila ay nalantad. Ang abiso ay maglalaman ng mga tagubilin kung kanino makikipag-ugnayan at ano ang susunod na gagawin.

Seryoso sa pagprotekta sa pagkapribado

Hindi kinokolekta ng CA Notify ang:
Iyong pangalan
Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
Iyong lokasyon o mga paggalaw
Pagkakakilanlan ng mga taong iyong nakakasalamuha
Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano pinoprotektahan ng California ang iyong pagkapribado rito.

Paano ako makatutulong?

Ang CA Notify ay isang karagdagang proteksyon para sa iyo at sa iyong komunidad. Dagdag pa sa pagsuot ng panakip sa mukha, pisikal na pagdistansiya, at paghuhugas ng iyong mga kamay, ang pagdagdag ng iyong telepono ay makatutulong na panatilihin ka at ang iba na ligtas.

Idagdag ang iyong telepono ngayon

iPhone

Mapapagana ng mga gumagamit ng iPhone ang CA Notify sa settings ng kanilang device.

1. I-update ang iyong iOS sa bersyon 12.5 o mas bago
2. Pumunta sa settings
3. Magscroll pababa sa Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications)
4. I-on ang Mga Abiso sa Pagkalantad (Exposure Notifications)
5. Piliin ang Estados Unidos > California

Kung kailangan mo ng teknikal na suporta, makipag-ugnayan sa Help Desk.
1 (888) 421-9457

Android

Ang mga gumagamit ng Android ay maaring i-download ang CA Notify sa Google Play Store.


Download CA Notify from the Google Play Store


Kung kailangan mo ng teknikal na suporta,
makipag-ugnayan sa Help Desk
. 1 (888) 421-9457

Sumali sa aming komunidad

Ang mga tao sa buong California ay nagtutulungan upang makapagligtas ng mga buhay. Samahan sila sa pamamagitan ng pagdagdag ng iyong telepono ngayon.


Madalas na mga Tanong

Ang CA notify ay hindi nangongolekta o nakikipagpalitan ng iyong personal na impormasyon. Hindi nito sinusundan ang iyong lokasyon. Nirerekord lang nito ang malapitan interaskyon sa ibang tao. Ang random keys ay ipinagpapalit gamit ang Bluetooth at hindi naili-link sa iyong identity o lokasyon. Magbabago ang keys bawat labinlimang minuto para protektahan ka.

Ang mga gumagamit ng android ay maaaring idownload ang CA notify dito.
Maaaring direktang paganahin ng mga iPhone user ang mga notipikasyon sa kanilang settings:
1. I-tap ang settings app mula sa home screen.
2. I-scroll pababa upang matagpuan at i-tao ang Notipikasyon ng pagkalantad - makikita ito sa parehong grupo gaya ng Emergency SOS at bateryap
3. I-tap ang buksan ang Notipikasyon ng pagkalantad at magpatuloy.
4. Sundan ang mga sumusunod piliin ang bansan at estado (United States, California)
5. Suriin muli at tanggapin ang mga polisiya at kondinsyon.
6. Kapag may lumabas, pahintulutan ang notipikasyon ng pagkalantad
7. I-tap ang buksan at paganahin ang notipikasyon sa telepono.

Depende ito kung ilang tao ang nakasalamuha mo, ilang indibiwal ang gumagamit ng Mga Notipikasyon sa Pagkaka-expose sa kanilang phones, at kung ilan sa kanila ang nadayagnos na positibo. Maaaring makatanggap ng lingguhan na notipikasyon mula sa serbisyo pag nakumpirma na ito ay gumagana pa sa telepono.

Ikaw ay maaalerto kapag ang indibidwal na nagpositibo sa COVID-19 ay pinahintulutan ang notipikasyon pagkalantad at magpadala ng alerto. Gaano kabilis mo ito matatanggap ay depende kung kailan makukuha ng indibidwal na sya ay nagpositibo sat gaano kabilis na mai-upload ang impormasyon. Maaari kang abisuhan tungkol sa anumang pagkaka-expose na nangyari sa nakalipas na 14 na araw.

Kung ikaw ay nakipagpalitan ng keys sa isang indibidwal na nagreport ng isang positibong resulta, ikaw ay makakatanggap ng alerto at notipikasyon. Ang notipikasyong ito ay magkakaroon ng mga tagubilin sa pagbubukod ng sarili at pagpapa-test.

Ang aktwal na petsa na maaaring ikaw ay nalantad sa COVID-19 ay maaaring nasa petsa ng pag-abiso o sa araw bago ito. Upang mapangalagaan ang pribasiya ng mga taong gumagamit ng kanilang mga code pamberipika at sa gayon ay na-trigger ang iyong pag beripika ng pagkakalantad, ang sistema ng CA Notify ay hindi nagbibigay ng tukoy na oras/araw kapag ang isang tao ay umabot sa mataas na antas ng pagkalantad sa COVID-19. Dahil ang oras ng pagkakalantad ay natutukoy sa Pinagsamang Oras Pang-unibersal, 8 oras nang mas maaga sa Oras Pampasipiko, sa gayon ang araw ng pagkakalantad ay maaaring mahulog sa loob ng isang dalawang araw na panahon kung ito ay nangyari sa pagitan 4pm at hatinggabi.

Ang iyong positibong resulta ay magreresulta lamang sa Mga Abiso sa Pagkakalantad kung ikaw ay mag-opt in at mag-upload ng iyong resulta sa sistema. Kahit na, ang iyong personal na impormasyon ay hindi nakolekta, nakatago, o ibinabahagi ng sistema ng abiso sa pagkakalantad.

Hindi. Ang iyong positibong resulta ay magreresulta lamang sa Mga Abiso sa Pagkakalantad kung ikaw ay mag-opt in at mag-upload ng iyong resulta sa sistema. Kahit na, ang iyong personal na impormasyon ay hindi nakolekta, nakatago, o ibinabahagi ng sistema ng abiso sa pagkakalantad. Kung mai-upload mo ang iyong resulta sa sistema, ang sinumang pinagpalitan mo ng keys sa huling 14 na araw ay makatatanggap ng isang push na notipikasyon na nagbababala sa kanila sa posibleng pagkakalantad—ngunit hindi masasabi sakanila ng alerto kung saan sila nalantad o sino ang nakalantad sakanila.

Ang mga gumagamit ng iPhone ay maaaring gumamit ng CA Notify kung mayroon silang bersyon ng iOS na 14.2 o mas bago. Lahat ng iPhone na inilabas mula noong 2015 ay sumusuporta sa iOS 14: iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, XS, XS Max, X, SE (Ika-2 henerasyon), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st henerasyon).
Pwedeng gamitin ng mga Android user ang CA Notify kung sumusuporta ang kanilang phone sa Bluetooth Low Energy, Android Version 6 (API 23) o mas mataas, at kaya nitong i-access ang Google Play Store.
Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga Notipikasyon sa Pagkaka-expose, pakibisita ang www.google.com/covid19/exposurenotifications

Ang mga Alerto sa Pagkakaroon ay ipapaalam sa mga gumagamit kung sila ay nasa rehiyon na gumagamit ng mga notipikasyon sa pagkakalantad, ngunit hindi kinakailangan na makatanggap ng abiso mula sa CA Notify.

Dinisenyo ang serbisyo upang gumamit ng Bluetooth at data sa pinakamababang antas at hindi dapat ito magkaroon ng kapansin-pansing epekto sa itatagal ng baterya o paggamit ng data. Dinisenyo ang serbisyo upang gumamit ng Bluetooth at data sa pinakamababang antas at hindi dapat ito magkaroon ng kapansin-pansing epekto sa itatagal ng baterya o paggamit ng data.

Habang hindi sinusubaybayan ng CA Notify ang iyong lokasyon, ang iyong Mga Alerto na Batay sa Lokasyon ay kailangang nakabukas upang malaman ng sistemakung malapit ka sa iba. Upang buksan ang mga ito pumunta sa: Mga setting > Pribasiya > Mga Serbisyong Panglokasyon > Mga Serbisyo sa Sistema > I-ON ang Mga Alerto na Batay sa Lokasyon.

Kung ikaw ay nasuri na para sa COVID-19 at binigay ang numero ng iyong telepono sa oras ng pagsusuri, makatatanggap ka ng mensahe mula sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng California ng isang code pamberipika na kinakailangan upang maaktibo ang mga abiso sa pagkakalantad. Ang mensahe na ito ay manggagaling sa 855-976-8462. Kung ang iyong pagsusuri ay positibo, maaari mong sundin ang mga hakbang sa mensahe upang alertuhan ang iba. Maaari mo ring tawagan ang helpline ng CA Notify upang makatanggap ng isang code pamberipika.

Tell Us how CA Notify has helped you


If you have received an exposure notification, tell us your story

Powered by


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

Need technical support?
Call our Help Desk
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457


Pinapagana ng


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

kailangan ng suportang panteknikal?
Tumawag sa aming Help Desk
7 days/week 8am-5PM

1 (888) 421-9457


Nakatutulong ba ang pahinang ito?

Ang Website ay pinapaandar ng