Chính Sách Quyền Riêng Tư

Có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2020

Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách Sở Y Tế Công Cộng California (California Department of Public Health, CDPH) bảo vệ quyền riêng tư của những người sử dụng hệ thống thông báo ca phơi nhiễm mới – CA Notify. Chính sách này giải thích cách lưu trữ và xử lý dữ liệu được thu thập thông qua CA Notify cũng như các lựa chọn có sẵn cho người dùng về điều khoản sử dụng. 

Trên thiết bị iOS (phiên bản 12.5 và 13.7 trở lên), hệ thống thông báo phơi nhiễm sẽ được kích hoạt trong phần Settings (Cài Đặt) và không cần cài đặt ứng dụng. Trên các thiết bị Android, ứng dụng đã sẵn sàng để tải xuống. Trên cả hai loại thiết bị, chính sách quyền riêng tư và các lựa chọn đều giống nhau.

Giới thiệu về CA Notify

CA Notify cho phép người dùng gửi và nhận thông báo về khả năng có nguy cơ cao bị phơi nhiễm với COVID-19 mà vẫn bảo đảm bảo vệ quyền riêng tư. Thông báo sẽ bao gồm hướng dẫn về các bước tiếp theo cần thực hiện. 

Các thông báo phơi nhiễm nhằm bổ sung cho các nỗ lực theo dõi tiếp xúc thông thường do các cơ quan y tế công cộng địa phương thực hiện liên quan đến việc tiếp xúc của nhân viên xã hội phụ trách trường hợp. 

Cách thức hoạt động

CA Notify không thu thập hoặc trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào, như được quy định trong Đạo Luật Thực Hành Thông Tin California, của người dùng để nhận thông báo.

Thiết bị di động của người dùng chia sẻ mã khóa ẩn danh (chuỗi số được tạo ngẫu nhiên) qua Bluetooth. Dữ liệu duy nhất được sử dụng là các mã khóa ẩn danh, cường độ tín hiệu Bluetooth (độ gần), cũng như ngày và thời gian phơi nhiễm. Những dữ liệu này không được liên kết với thông tin danh tính hoặc vị trí của người dùng. Các mã khóa của mỗi người dùng sẽ thay đổi thường xuyên để duy trì bảo vệ thông tin danh tính của họ. Những dữ liệu này chỉ được lưu trữ trên thiết bị của chính người dùng và không bao giờ được chia sẻ trừ khi và cho đến khi người dùng được chẩn đoán dương tính với COVID-19 và chọn chia sẻ thông tin này trong phạm vi hệ thống. Dữ liệu được lưu trữ trong khoảng thời gian 14 ngày và sau đó sẽ tự động bị xóa. Sau khi xóa, không thể khôi phục được dữ liệu đó.

Người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 có thể chọn thông báo cho những người dùng CA Notify đang ở gần người dùng. Để kích hoạt thông báo như vậy, người dùng có kết quả dương tính với COVID-19 phải nhập mã xác minh hợp lệ do CDPH cung cấp, trung tâm cuộc gọi CA Notify, cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc nhà cung cấp khác được CDPH ủy quyền. 

Vài lần trong một ngày, ứng dụng sẽ tải xuống danh sách tất cả mã khóa ẩn danh gắn liền với các ca dương tính với COVID-19 mà họ đã chọn chia sẻ mã khóa của mình. Thiết bị của người dùng kiểm tra các mã khóa này dựa trên danh sách mã khóa đã gặp trong 14 ngày qua. Nếu có sự trùng khớp và ngày, khoảng thời gian và độ gần phù hợp với mô hình nguy cơ của cơ quan y tế công cộng để chỉ ra khả năng phơi nhiễm với vi-rút, người dùng sẽ nhận được thông báo phơi nhiễm.

Thông báo sẽ cho người dùng biết thông tin về ngày phơi nhiễm và hướng dẫn về những việc cần làm tiếp theo.

Chấp thuận và lựa chọn của người dùng

Sử dụng hệ thống

CA Notify có khả năng giúp ngăn chặn sự lây nhiễm và chúng tôi chân thành khuyên quý vị nên sử dụng hệ thống này, nhưng việc sử dụng là hoàn toàn tự nguyện.

Người dùng có thể bật hoặc tắt hệ thống bất kỳ lúc nào hoặc gỡ cài đặt ứng dụng trên thiết bị Android. Hệ thống không thu thập, truy vết hoặc lưu trữ vị trí, thông tin GPS hoặc thông tin cá nhân của người dùng.

Tắt thông báo phơi nhiễm

Người dùng có thể tắt CA Notify bất kỳ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng (Android), tắt tính năng (iOS), tắt thiết bị di động hoặc tắt chức năng Bluetooth. Nếu người dùng gỡ cài đặt hoặc hủy kích hoạt CA Notify thì tất cả các mã khóa hiện đang được lưu trữ trên thiết bị sẽ bị xóa ngay lập tức.

Tạo thông báo phơi nhiễm cho người dùng khác

Việc cung cấp thông báo cho những người dùng khác cũng hoàn toàn mang tính tự nguyện. Nếu người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và chọn thông báo cho người khác, thì người dùng đó phải nhập mã xác minh kết quả xét nghiệm dương tính để công bố các mã khóa ẩn danh được lưu trữ trên thiết bị di động. Người dùng cũng sẽ được yêu cầu nhập ngày khởi phát triệu chứng, nếu áp dụng. Nếu có, ngày khởi phát triệu chứng sẽ được sử dụng trong mô hình nguy cơ để thu hẹp nội dung mà người dùng khác sẽ nhận được từ thông báo phơi nhiễm. Cuối cùng, người dùng sẽ được nhắc chấp thuận để cảnh báo cho người khác. Khi mã khóa ẩn danh được công bố, các thông báo có thể được tạo mà không tiết lộ danh tính, vị trí, số điện thoại hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Thông báo phơi nhiễm bao gồm ngày phơi nhiễm, nhưng thông tin danh tính của người dùng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ không được chia sẻ. Việc chia sẻ ngày phơi nhiễm là rất quan trọng để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp (chẳng hạn như tự cách ly kiểm dịch) trong một khoảng thời gian thích hợp dựa trên ngày phơi nhiễm. Có khả năng ai đó nhận được thông báo phơi nhiễm có thể đoán được danh tính của cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, nếu họ có một số lượng liên lạc hạn chế vào một ngày nhất định.

Cần có mã xác minh để chia sẻ kết quả xét nghiệm dương tính trong hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ các kết quả xét nghiệm dương tính đã được xác minh mới được sử dụng để tạo thông báo phơi nhiễm. Mã xác minh chỉ có thể được tạo bởi CDPH, tổng đài CA Notify, cơ quan y tế công cộng địa phương hoặc nhà cung cấp khác được CDPH ủy quyền cấp mã.

Chia sẻ thông tin

CA Notify có thể xử lý và thu thập các danh mục dữ liệu chưa được xác định danh tính sau đây:

  • Cài đặt và xóa ứng dụng (chỉ dành cho Android)
  • Bật và tắt thông báo phơi nhiễm
  • Nhận được thông báo phơi nhiễm
  • Nhập mã xác minh để gửi mã khóa ẩn danh
  • Mã khóa ẩn danh đã được chia sẻ tự nguyện

Dữ liệu có thể được sử dụng để theo dõi việc sử dụng hệ thống, cũng như để đánh giá hiệu suất và phục vụ các mục đích thống kê hoặc nghiên cứu khoa học. Dữ liệu cũng có thể được chia sẻ với các cơ quan y tế công cộng địa phương và Đại Học California. Thông tin này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc vị trí nào, cũng như không thể được sử dụng để xác định danh tính bất kỳ người dùng hệ thống nào.

Yêu cầu về độ tuổi

CA Notify không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 17 chỉ có thể sử dụng hệ thống sau khi cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đã xem xét và chấp thuận. 

Các thay đổi đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi

CDPH có thể cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian. Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Quyền Riêng Tư này thông qua ứng dụng. Thông báo sẽ cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực.

Người dùng phản đối Chính Sách Quyền Riêng Tư mới có thể chấm dứt việc tham gia vào CA Notify bằng cách xóa hoặc gỡ cài đặt ứng dụng (Android) hoặc tắt tính năng (iOS).

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ phản hồi hay bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc mối quan ngại nào liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư này hoặc các thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ cdph.ca.gov, hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Sở Y Tế Công Cộng California
PO Box 997377, MS 0500
Sacramento, CA 95899-7377

Điều Kiện Sử Dụng của CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/Conditions-of-Use.aspx

Chính Sách Quyền Riêng Tư của CDPH
https://www.cdph.ca.gov/Pages/privacy-policy.aspx

Quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm của bạn với chúng tôi?

Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được thông báo phơi nhiễm?

Cung cấp bởi


UC San Diego Health
CDPH - California Department of Public Health
California All
California Department of Technology

Cần hỗ trợ kỹ thuật?
Gọi cho bộ phận trợ giúp của chúng tôi
M-F - 8AM-5PM PST

1 (888) 421-9457

Trang này có hữu ích không?

Được xây dựng với sự hợp tác cùng